Pengenalan

Subjek Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tingkatan 2 mengandungi beberapa tema.
Bagi topik ini, kami hanya membincangkan Unit Kepelbagaian Budaya yang terdapat di Malaysia.


Objektif:

 • Pengetahuanmemahami pelbagai agama, tradisi dan budaya.
 • Kemahiran- berinteraksi untuk mewujudkan perpaduan.
 • Nilai- Berbangga terhadap keunikan pelbagai budaya

Hasil Pembelajaran
 • -  Berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.
  -  Mengapresiasi Sumbangan pelbagai kesenian dalam 
      pembentukan budaya Malaysia.
  -  Menerima dan menghormati warisan kesenian pelbagai 
      kaum.